• Edu Sense
 • Przyroda i Ja
 • Logo Artis - Gabinet logopedyczny we Wrocławiu
 • Gmina Wrocław
 • Drużyna Kangura
 • Nowe Horyzonty
 • Rycerski Zamek
 • Mama i Ja
 • NMF
 • Poznajemy Świat
Previous Next

BEZPIECZEŃSTWO

Budynek przedszkola spełnia wymogi bezpieczeństwa i higieny oraz jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Przedszkole zajmuje cały parter budynku i jest przeznaczone dla nie więcej niż 30 dzieci. Posiada dwa wyjścia na zewnątrz oraz oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne. Zabezpieczona jest droga ewakuacyjna. Budynek został wyposażony w trudno zapalne wykładziny podłogowe i inne stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz oraz gaśnicę proszkową ABC.

Pomieszczenia, w których są prowadzone zajęcia spełniają następujące warunki:

 • powierzchnia użytkowa przedszkola wynosi 148m2; wysokość pomieszczeń wynosi 3 m;
 • w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci na grzejnikach centralnego ogrzewania są umieszczone osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym;
 • meble są dostosowane do wymagań ergonomii; wyposażenie posiada atesty i certyfikaty; zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE;
 • zapewniona jest możliwość otwierania w pomieszczeniach co najmniej 50 % powierzchni okien jak również wentylacja mechaniczna z jonizatorem powietrza oraz atestowanym gruntowym wymiennikiem zapewniająca odpowiednią wentylację oraz temperaturę pomieszczeń zarówno w zimie jak i w lecie;
 • zapewniona jest możliwość leżakowania; pościel jest wyraźnie oznakowana w sposób umożliwiający identyfikację dziecka, które z niej korzysta oraz odpowiednio przechowywana;
 • w pomieszczeniach jest zapewnione oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą oraz oświetlenie awaryjne dróg ewakuacyjnych;

Pomieszczenie sanitarne wyposażone jest w 2 miski ustępowe rozmiaru dziecięcego oraz 2 umywalki dla dzieci umieszczone na różnych wysokościach, a także brodzik z natryskiem do utrzymania higieny osobistej dzieci. W urządzeniach sanitarnych jest zainstalowana centralna regulacja mieszania ciepłej wody, temperatura ciepłej wody doprowadzanej do urządzeń sanitarnych wynosi od 35 do 40 °C.

W przedszkolu jest wydzielone zaplecze kuchenne - posiłki przygotowujemy od podstaw na miejscu również dla dzieci alergicznych, a także pomieszczenia socjalne dla pracowników.

Przedszkole jest obiektem ogrodzonym i zamkniętym, jest chronione przez wyspecjalizowaną firmę, która zapewnia bezpieczeństwo przez 24h. Rodzice i opiekunowie dzieci dostają specjalne elektroniczne pastylki w celu szybkiej identyfikacji przy wejściu.

Dzieci mają bezpośredni dostęp do naturalnego placu zabaw mieszczącego się za budynkiem przedszkola.

Nauczyciele są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Wszystkie dzieci są objęte całodobowym ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków.