• Edu Sense
 • Przyroda i Ja
 • Logo Artis - Gabinet logopedyczny we Wrocławiu
 • Gmina Wrocław
 • Drużyna Kangura
 • Nowe Horyzonty
 • Rycerski Zamek
 • Mama i Ja
 • NMF
 • Poznajemy Świat
Previous Next

KADRA

Nazywam się Katarzyna Sawicz-Kolibabska i jestem założycielką Lawendowych Skrzatów. Z wykształcenia jestem także pedagogiem. W trakcie studiów postawiłam na edukację stopniową i wielokierunkową. Moim celem było zdobycie jak najszerszego zakresu wiedzy i umiejętności. W ciągu 7 lat ukończyłam Szkołę Policealną Pracowników Służb Społecznych, studia licencjackie o specjalności Organizacja i Zarządzanie Oświatą z Edukacją Informatyczną, dwuletnie polsko-francuskie studia magisterskie na kierunku Zarządzanie Instytucjami Opieki Zdrowotnej i Społecznej oraz polsko-francuskie studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Doświadczenie zdobyłam podczas wielu praktyk w placówkach edukacyjnych oraz społecznych. Moje główne zainteresowanie podczas studiów to edukacja włączająca, dlatego praktyki odbywałam w przedszkolach integracyjnych. W latach 1999-2013 pracowałam w Polskim Związku Niewidomych, gdzie zajmowałam się głównie pozyskiwaniem dotacji i realizacją różnego rodzaju zadań z zakresu rehabilitacji osób dorosłych oraz dzieci niewidomych i słabowidzących. Ta praca bardzo mnie uwrażliwiła, a jednocześnie nauczyła profesjonalnego podejścia w pracy z ludźmi. Prywatnie jestem żoną i szczęśliwą mamą Oskara i Wiktorii. To właśnie poszukując przedszkola dla mojego synka postanowiłam stworzyć Lawendowe Skrzaty – miejsce, które zapewni kameralną, rodzinną atmosferę, a jednocześnie profesjonalne i indywidualne podejście do każdego dziecka. Gdzie dzieci będą mogły bezpiecznie i szczęśliwie spędzić najważniejsze dla ich rozwoju lata, będą czuły się kochane i akceptowane. Dzisiaj moim celem jest to, aby Państwa dzieci czuły się w Lawendowych Skrzatach bezpieczne i szczęśliwe, a jednocześnie odkryły w sobie to, co najlepsze i zdobyły wiedzę oraz umiejętności, które pozwolą im na swobodny rozwój w dalszych etapach edukacji.

 

Alicja Sawicz - Dyrektor Lawendowych Skrzatów
Doświadczony pedagog
i dyrektor szkoły. Pracowała w Szkole Podstawowej nr 20 jako nauczyciel świetlicy, później nauczyciel chemii i fizyki oraz wychowawca. Przez 8 lat pełniła funkcję wicedyrektora tej szkoły. W latach 1999-2012 zajmowała stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 27 im. Ossolineum przy ul. Czeskiej we Wrocławiu. Jest osobą w pełni świadomą zadań i odpowiedzialności, jakie na niej spoczywają. Posiada kompetencje konieczne do kierowania placówką edukacyjną. W instytucjach, w których pracowała jest znana jako osoba zarządzająca z ogromną dbałością o poziom edukacyjny i atmosferę bezpieczeństwa. Postrzegana jest jako legalistka dbająca o zgodność z prawem i procedurami wszystkich podejmowanych działań, inicjatyw i decyzji. Równocześnie jest osobą życzliwą, otwartą na potrzeby dziecka, dobrze współpracującą z rodzicami. Dwie kadencje (2004-2012) była aktywnym członkiem Rady Programowej Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, do której została powołana przez Prezydenta Wrocławia. W latach 2006–2011 prowadziła zajęcia dla studentów Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na temat “Współpraca z organizacjami wspomagającymi szkołę” i “Prawo oświatowe.” W latach 2012–2014 pracowała jako konsultant we Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pracowni Wsparcia Kadry Kierowniczej. Nadal prowadzi szkolenia rad pedagogicznych i kadry kierowniczej w zakresie problematyki ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych.
Wymiernym wyrazem uznania dla jakości pracy Alicji Sawicz może być lista nagród, odznaczeń i wyróżnień, które zostały jej przyznane po uzyskaniu pozytywnych opinii współpracowników:

 • Nagroda Prezydenta Wrocławia – 2006, 2009, 2012
 • Nagroda Kuratora Oświaty – 2005
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2003
 • Nagrody Zarządu Miasta – 1999, 2000
 • Nagrody Dyrektora Szkoły – 1993, 1996, 1998
 • Medal Honorowy 300-lecia Karłowic – 1999

Poza osiągnieciami zawodowymi jest ukochaną babcią Oskara, Wiktorii, Hani, Jagody i Igi.

 
Pani Natalia - wychowawca grupy młodszej

Myszka2


Pani Ania - wychowawca grupy starszej

abka2


Pani Katsiaryna - nauczyciel angielskiego, pomoc wychowawcy

Angielski

 

Pani Monika - pomoc wychowawcy

 Projekty

 

    

karolina-korneliaKarolina Kłosińska - neurologopeda
Ukończyła neurologopedię kliniczną na Akademii Medycznej oraz logopedię na Uniwersytecie Wrocławskim. Od kilku lat pracuje na oddziale rehabilitacji dzieci we wrocławskiej przychodni. Współpracuje także z wieloma wrocławskimi przedszkolami. Nie do przecenienia jest jej doświadczenie zdobyte podczas pracy z dziećmi. Jej nadrzędnym celem jest udzielanie specjalistycznej pomocy swoim małym pacjentom z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. Miarą jej wysiłków i sukcesów jest skuteczność oraz zadowolenie i uśmiech dzieci, co jeszcze bardziej mobilizuje ją do efektywnej pracy w atmosferze wsparcia i przyjaźni. Jej niewątpliwym atutem jest naturalna umiejętność nawiązania relacji z dziećmi, która powoduje, że uczestniczą one w zajęciach z przyjemnością co sprzyja szybkim efektom terapii. Prywatnie jest mamą Kornelii dzięki, której znalazła swoją pasję jaką jest stymulacja rozwoju małego dziecka. Tak więc w wolnych chwilach razem doświadczają, dotykają, gniotą, przewlekają, liczą, segregują, bujają się, skaczą, brudzą itp.
Kursy i szkolenia.
- Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka z grupy wysokiego ryzyka na podstawie koncepcji neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej.
- Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mówienia.
- Problemy funkcjonowania i rozwoju dziecka autystycznego.
- Zaburzenia neurologiczne wieku dziecięcego. Wstęp do neuropediatrii.
- Specyficzne aspekty zaburzeń mowy.