• Edu Sense
 • Przyroda i Ja
 • Logo Artis - Gabinet logopedyczny we Wrocławiu
 • Gmina Wrocław
 • Drużyna Kangura
 • Nowe Horyzonty
 • Rycerski Zamek
 • Mama i Ja
 • NMF
 • Poznajemy Świat
Previous Next

KADRA

Nazywam się Katarzyna Sawicz-Kolibabska i jestem założycielką Lawendowych Skrzatów. Z wykształcenia jestem także pedagogiem. W trakcie studiów postawiłam na edukację stopniową i wielokierunkową. Moim celem było zdobycie jak najszerszego zakresu wiedzy i umiejętności. W ciągu 7 lat ukończyłam Szkołę Policealną Pracowników Służb Społecznych, studia licencjackie o specjalności Organizacja i Zarządzanie Oświatą z Edukacją Informatyczną, dwuletnie polsko-francuskie studia magisterskie na kierunku Zarządzanie Instytucjami Opieki Zdrowotnej i Społecznej oraz polsko-francuskie studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Doświadczenie zdobyłam podczas wielu praktyk w placówkach edukacyjnych oraz społecznych. Moje główne zainteresowanie podczas studiów to edukacja włączająca, dlatego praktyki odbywałam w przedszkolach integracyjnych. W latach 1999-2013 pracowałam w Polskim Związku Niewidomych, gdzie zajmowałam się głównie pozyskiwaniem dotacji i realizacją różnego rodzaju zadań z zakresu rehabilitacji osób dorosłych oraz dzieci niewidomych i słabowidzących. Ta praca bardzo mnie uwrażliwiła, a jednocześnie nauczyła profesjonalnego podejścia w pracy z ludźmi. Prywatnie jestem żoną i szczęśliwą mamą Oskara i Wiktorii. To właśnie poszukując przedszkola dla mojego synka postanowiłam stworzyć Lawendowe Skrzaty – miejsce, które zapewni kameralną, rodzinną atmosferę, a jednocześnie profesjonalne i indywidualne podejście do każdego dziecka. Gdzie dzieci będą mogły bezpiecznie i szczęśliwie spędzić najważniejsze dla ich rozwoju lata, będą czuły się kochane i akceptowane. Dzisiaj moim celem jest to, aby Państwa dzieci czuły się w Lawendowych Skrzatach bezpieczne i szczęśliwe, a jednocześnie odkryły w sobie to, co najlepsze i zdobyły wiedzę oraz umiejętności, które pozwolą im na swobodny rozwój w dalszych etapach edukacji.

 

Alicja Sawicz - Dyrektor Lawendowych Skrzatów
Doświadczony pedagog
i dyrektor szkoły. Pracowała w Szkole Podstawowej nr 20 jako nauczyciel świetlicy, później nauczyciel chemii i fizyki oraz wychowawca. Przez 8 lat pełniła funkcję wicedyrektora tej szkoły. W latach 1999-2012 zajmowała stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 27 im. Ossolineum przy ul. Czeskiej we Wrocławiu. Jest osobą w pełni świadomą zadań i odpowiedzialności, jakie na niej spoczywają. Posiada kompetencje konieczne do kierowania placówką edukacyjną. W instytucjach, w których pracowała jest znana jako osoba zarządzająca z ogromną dbałością o poziom edukacyjny i atmosferę bezpieczeństwa. Postrzegana jest jako legalistka dbająca o zgodność z prawem i procedurami wszystkich podejmowanych działań, inicjatyw i decyzji. Równocześnie jest osobą życzliwą, otwartą na potrzeby dziecka, dobrze współpracującą z rodzicami. Dwie kadencje (2004-2012) była aktywnym członkiem Rady Programowej Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, do której została powołana przez Prezydenta Wrocławia. W latach 2006–2011 prowadziła zajęcia dla studentów Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na temat “Współpraca z organizacjami wspomagającymi szkołę” i “Prawo oświatowe.” W latach 2012–2014 pracowała jako konsultant we Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pracowni Wsparcia Kadry Kierowniczej. Nadal prowadzi szkolenia rad pedagogicznych i kadry kierowniczej w zakresie problematyki ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych.
Wymiernym wyrazem uznania dla jakości pracy Alicji Sawicz może być lista nagród, odznaczeń i wyróżnień, które zostały jej przyznane po uzyskaniu pozytywnych opinii współpracowników:

 • Nagroda Prezydenta Wrocławia – 2006, 2009, 2012
 • Nagroda Kuratora Oświaty – 2005
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2003
 • Nagrody Zarządu Miasta – 1999, 2000
 • Nagrody Dyrektora Szkoły – 1993, 1996, 1998
 • Medal Honorowy 300-lecia Karłowic – 1999

Poza osiągnieciami zawodowymi jest ukochaną babcią Oskara, Wiktorii, Hani, Jagody i Igi.

 
zdjecie - Monika Skowyra 2Monika Skowyra - wychowawca grupy
Nazywam się Monika Skowyra. Pochodzę z Wrocławia, mieszkam tutaj, studiuję i pracuję. Ukończyłam studia I stopnia na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Pedagogika, specjalność: Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Obecnie jestem na ostatnim roku studiów magisterskich w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja" we Wrocławiu, specjalność: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Językiem Angielskim. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach i kursach doskonalących: Kodowanie na dywanie i programowanie robotów Ozobot, Motoryczni Geniusze - terapia ręki i grafomotoryka, Motoryka duża – wspieranie rozwoju motoryki dużej u dzieci, Psychomotoryka Smyka, Sensoraki – jak wspierać rozwój integracji sensorycznej u dzieci, Zastosowanie technik informacyjno-komunikacyjnych (TiK) jako kompetencji kluczowej w dydaktyce i pracy wychowawczej, Pierwsza Pomoc Przedmedyczna. Lubię poszerzać swoją wiedzę w tematach związanych z rozwojem dzieci, aby móc w jak najlepszy sposób je wspomagać. Oprócz teoretycznej wiedzy, zdobyłam również doświadczenie pedagogiczne podczas praktyk oraz pracy jako nauczyciel wychowania przedszkolnego (wychowawca grupy) w jednym z wrocławskich przedszkoli. Prywatnie jestem szczęśliwą, starszą siostrą 5-letniego Antka i 3-letniej Hani. Ćwiczę grę na gitarze, na razie słuchaczem jest mój rudy kot Ryż. Lubię aktywnie spędzać czas, szczególnie na świeżym powietrzu.

 

 

JGinter1Julita Ginter - wychowawca grupy
Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie na wydziale Pedagogiki specjalność: Resocjalizacja oraz Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna.
Doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas praktyk oraz pracy w przedszkolu jako wychowawca grupy i nauczyciel angielskiego. W procesie nauczania największą uwagę zwracam na indywidualne predyspozycje i potrzeby dziecka. Uważam, iż takie podejście sprawia, że dzieci czują się bezpieczne i szczęśliwe w przedszkolu. Po zakończeniu studiów wyjechałam do Anglii, aby tam podjąć pracę jako nauczyciel i koordynator z szkole dla dzieci z autyzmem. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi autystycznymi. Prowadziłam zajęcia edukacyjne i terapeutyczne oraz zarządzałam pracą zespołu. Z wielką satysfakcją i dumą obserwowałam codzienne postępy moich podopiecznych w różnych obszarach życia. Są to niezapomniane chwile, które wynagradzają trud pracy oraz na długo zostaną w mojej pamięci. Ukończyłam podstawowy kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy obejmujący postępowanie w nagłych stanach zagrożenia zdrowia lub życia.
Prywatnie jestem mamą Amelki i Natana. Moimi pasjami są podróże do najdalszych zakątków świata, taniec i jazda na rolkach.

 


DAbdullayeva1Dilshad Abdullayeva - Native Speaker, nauczyciel angielskiego, pomoc pedagoga
Abdullayeva Dilshad is from Azerbaijan. She was born in 1994. She graduated from high school in her hometown. She entered the Teachers' Training Institute in 2011 with a degree in Primary School Teacher. She has participated in many trainings and received certificates during her bachelors degree. These exercises include "The Modern Teacher's Research Capability", Examples of "Time Management in the Classroom", "Leadership and Leadership Tasks" and .s. Later, she obtained a Master's Degree in "Assessment and Monitoring in Education" from the Pedagogical University under the state order. During her master's degree, she worked at the Ministry of Education to distribute electronic textbooks to schools. In addition, she has a certificate of merit from the Ministry of Education in Azerbaijan. She participated in the European Commission project. 2018 has been a 2-month volunteer in Turkey, supported by the European Commission. She was a participant in a 7-month project in Poland in 2019 and spent 7 months working as an English teacher in a public kindergarten. She has international certification of every 2 projects. During the Poland project, she conducted a survey with the University of Warsaw's students submitted the results to the project coordinators.
She loves to cook and give gifts and travel. Teaches English lessons with children in their own unique ways. It always does research to develop.

 

   

karolina-korneliaKarolina Kłosińska - neurologopeda
Ukończyła neurologopedię kliniczną na Akademii Medycznej oraz logopedię na Uniwersytecie Wrocławskim. Od kilku lat pracuje na oddziale rehabilitacji dzieci we wrocławskiej przychodni. Współpracuje także z wieloma wrocławskimi przedszkolami. Nie do przecenienia jest jej doświadczenie zdobyte podczas pracy z dziećmi. Jej nadrzędnym celem jest udzielanie specjalistycznej pomocy swoim małym pacjentom z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. Miarą jej wysiłków i sukcesów jest skuteczność oraz zadowolenie i uśmiech dzieci, co jeszcze bardziej mobilizuje ją do efektywnej pracy w atmosferze wsparcia i przyjaźni. Jej niewątpliwym atutem jest naturalna umiejętność nawiązania relacji z dziećmi, która powoduje, że uczestniczą one w zajęciach z przyjemnością co sprzyja szybkim efektom terapii. Prywatnie jest mamą Kornelii dzięki, której znalazła swoją pasję jaką jest stymulacja rozwoju małego dziecka. Tak więc w wolnych chwilach razem doświadczają, dotykają, gniotą, przewlekają, liczą, segregują, bujają się, skaczą, brudzą itp.
Kursy i szkolenia.
- Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka z grupy wysokiego ryzyka na podstawie koncepcji neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej.
- Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mówienia.
- Problemy funkcjonowania i rozwoju dziecka autystycznego.
- Zaburzenia neurologiczne wieku dziecięcego. Wstęp do neuropediatrii.
- Specyficzne aspekty zaburzeń mowy.